Sílvia Busquets — ICRA Research technician advanced (contact: MS Teams, sbusquets@icra.cat, D29 office)
ENG: List of pending tasks ordered by date.
CAT: Llista de tasques pendents ordenades per data.

Tasks — Updated: ...
totes [TODO] pendents (no començades) [PRIO] prioritàries [WIPR] en procés [WAIT] esperant feina d'algú altre [COMP] completades